Tehnički sektor

  • Zoltan Šetet Direktor za proizvodnju i tehničke poslove

    Telefon: +38124224240 (lokal:222)
  • Zoltan Šišak Viši samostalni referent za kontrolu kvaliteta

    Telefon: +38124224240 (lokal:226)
24340 Stara Moravica, Pačirski put 67, Srbija
PIB: 101444473
Tekući račun 1: 355-1009131-08 Vojvođanska Banka
Tekući račun 2: 220-134503-06 Procredit Bank
Tekući račun 3: 170-30011030000-56 UniCredit Bank
Tel.: (+381) 24-224-240
Fax: (+381) 24-224-241
E-mail: 
Matični br.: 08059098
PEPDV: 125338350
Registarski br.: 20608059098
Šifra delatnosti: 2593