Kavezi na srednju tacnu / Közepes méretű kalitkák /
Käfig an mittelmassig Fussgestell / Cages on middle tray

SR. KUĆICA /
Ház - közepes /
Haus - mittel /
House - middle
SRKucica
 EAN KOD Dimenzije /
Dimensions 
 11201 210x290x490 
SR. SRCASTA /
Szív - közepes /
Herz - mittel /
Heart - middle

SRSrcasta 
 EAN KOD Dimenzije /
Dimensions 
 11203 200x340x430 
SR. POLUOKRUGLA /
Félkör - közepes /
Halbezirkel - mittel /
Half-round - middle
SRPoluokrugla 
 EAN KOD Dimenzije /
Dimensions 
 11202 210x340x410 
SR. TRAPEZASTA /
Trapéz - közepes /
Trapez - mittel /
Trapezoid - middle
SRTrapezasta
 EAN KOD Dimenzije /
Dimensions 
 11204 210x340x450 
SR. KUĆICA NOVA /
Ház - közepes /
Haus neue - mittel /
House new - middle
SRKucicaNova
 EAN KOD Dimenzije /
Dimensions 
 11206 210x340x440 
SR. GRK /
Görög - közepes /
Griechischer - mittel /
Greek - middle
SRGRK
 EAN KOD Dimenzije /
Dimensions 
 11207 210x340x390 
SR. TRAPEZASTA - NISKA /
Trapéz, alacsony - közepes /
Trapez, gering - mittel /
Trapezoid, low - middle

SRTrapezniska 
 EAN KOD Dimenzije /
Dimensions 
 11205 210x340x300 
24340 Stara Moravica, Pačirski put 67, Srbija
PIB: 101444473
Tekući račun 1: 355-1009131-08 Vojvođanska Banka
Tekući račun 2: 220-134503-06 Procredit Bank
Tekući račun 3: 170-30011030000-56 UniCredit Bank
Tel.: (+381) 24-224-240
Fax: (+381) 24-224-241
E-mail: 
Matični br.: 08059098
PEPDV: 125338350
Registarski br.: 20608059098
Šifra delatnosti: 2593