Nagrade

Naše preduzeće bio nagrađen više puta za svoj izuzetan rad sa strane sledeće priznate institucije i osobe:

Privredna Komora Srbije:

Najbolji exporter 2006.godine;

Najbolja robna marka 2006.godine;

Pohvala u 2010.godini.

Regionalna Privredna Komora Subotice :

Priznanje za uspešan rad u 2010.godini.

Diplome od kapetana Miša Anastasijevića:

Exporter 2007.godine;

Najbolji industrijalac 2007.godine Bela Meheš.

Serbia Business Rating:

Pohvala za kredibilitet 2001.godini.

24340 Stara Moravica, Pačirski put 67, Srbija
PIB: 101444473
Tekući račun 1: 355-1009131-08 Vojvođanska Banka
Tekući račun 2: 220-134503-06 Procredit Bank
Tekući račun 3: 170-30011030000-56 UniCredit Bank
Tel.: (+381) 24-224-240
Fax: (+381) 24-224-241
E-mail: 
Matični br.: 08059098
PEPDV: 125338350
Registarski br.: 20608059098
Šifra delatnosti: 2593