„U interesu poboljšanja kvaliteta života društva i okoline nameravamo povećanje broja zaposlenih konformno sa potrebama tržišta. Takođe redovno učestvujemo na različitim lokalnim događajima i sponzorišemo aktivnosti i organizacije namenjene socijalnog razvoja.“ Misija –Sila d.o.o.

U cilju realizacije naše misije u prethodnim godinama prisustvovali smo na sledećim događajima:

Dani Berbe 2010

Dani Berbe 2011

Dani Berbe 2012

Pružili smo podršku:

„Alex“ Azil za pse, Subotica http://azilalex.weebly.com/index.html

Futbalski Klub „Sloboda“, Stara Moravica

Društvo Pčelara „Pčele“, Stara Moravica

Kulturno Umetničko Društvo „Ady Endre“, Stara Moravica

Kulturno Umetničko Društvo „Doža Đerđ“, Bajmok

Lovačko Društvo „Fazan“, Stara Moravica

Lovačko Udruženje „Fazan“ , Pačir

Mesna Zajednica, Stara Moravica http://www.staramoravica.com/

Mesna Zajednica, Pačir http://www.pacir.rs/

Osnovna Škola „St. Kovač Đula“, Stara Moravica

Osnovna Škola „Moša Pijade“, Pačir

„Otthon“ Dom za lica ometena u mentalnom razvoju, Stara Moravica

 „Pap Pal” Izviđačko Društvo, Stara Moravica

Plesni Klub “TangoBačka Topola

„Rizling“ Udruženje Vinogradara i Voćara


24340 Stara Moravica, Pačirski put 67, Srbija
PIB: 101444473
Tekući račun 1: 355-1009131-08 Vojvođanska Banka
Tekući račun 2: 220-134503-06 Procredit Bank
Tekući račun 3: 170-30011030000-56 UniCredit Bank
Tel.: (+381) 24-224-240
Fax: (+381) 24-224-241
E-mail: 
Matični br.: 08059098
PEPDV: 125338350
Registarski br.: 20608059098
Šifra delatnosti: 2593